Академія знань

Загальні вимоги до оголошення банкрутства

21 жовтня 2019

Зверніть увагу!

Центральна база даних Адміністратора, не містить вичерпного переліку полів, що визначені Постановою КМУ, саме тому, зазначте інформацію, що стосується саме вашого предмету аукціону (продаж ЦМК, землі, житлової/нежитлової  нерухомості, транспорту, тощо), скопіюйте її та вставте у поле «cтислий опис майна» активу аукціону

Відповідно до п. 46 постанови КМУ  Оголошення про проведення аукціону повинно містити, обов’язкову інформацію  (Дана інформація обов’язково повинна бути зазначена в оголошенні про проведення аукціону):

 • номер справи про банкрутство;
 • найменування господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність);
 • копії документів (судове рішення, протокол комітету кредиторів, лист забезпеченого кредитора тощо), які підтверджують надання згоди на продаж майна та його умови (необхідно заватажити через функцію «Додати документ»;
 • вид (перший, аукціон, що проводиться у зв’язку з визнанням попереднього аукціону таким, що не відбувся, повторний, другий повторний) та спосіб проведення аукціону (без можливості зниження початкової ціни або з можливістю зниження початкової ціни). Якщо аукціон є повторним (другим повторним) або проводиться у зв’язку з визнанням попереднього аукціону таким, що не відбувся, додатково зазначається адреса сторінки веб-сайту, на якій розміщено відомості про проведення попереднього аукціону;
 • відомості про продавця майна (повне ім’я або найменування боржника, його місце проживання або місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
 • відомості про замовника аукціону (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату видачі та номер свідоцтва про право на провадження діяльності арбітражного керуючого, місцезнаходження контори (офісу) та засоби зв’язку (номер контактного телефону, адреса електронної пошти);
 • порядок та умови отримання майна переможцем аукціону, в тому числі порядок передачі (відвантаження) рухомого майна, якщо воно є предметом аукціону;
 • можливість надання переможцю аукціону податкової накладної;
 • розмір винагороди оператора;

 

2) інформацію про майно (лот):

 • реєстраційний номер лота;
 • вид майна;
 • найменування майна;
 • відомості про майно, що виставляється на аукціоні, його склад, характеристики, опис, наявність дефектів;
 • місцезнаходження майна:
 • фотографічне зображення майна (відеоматеріали за наявності);
 • відомості про обтяження та обмеження майна, права третіх осіб;
 • порядок ознайомлення з майном (фактичне місцезнаходження майна, час і місце для ознайомлення, контактна особа, засоби зв’язку;

 

Оберіть необхідний тип майна

Якщо продажу підлягає земельна ділянка, у характеристиці майна, крім відомостей, передбачених підпунктом 2 пункту 46 цього Порядку, зазначаються:

 • розмір земельної ділянки;
 • кадастровий номер земельної ділянки;
 • цільове призначення земельної ділянки;
 • наявність на земельній ділянці комунікацій;
 • місцезнаходження земельної ділянки;

обмеження щодо використання земельної ділянки (установлені на підставі містобудівних та санітарних норм і правил, включаючи архітектурно-планувальні, технічні, екологічні умови).

48. Якщо продажу підлягає житловий будинок, квартира або інше житлове приміщення, у характеристиці майна, крім відомостей, передбачених підпунктом 2 пункту 46 цього Порядку, зазначаються:

 • загальна площа житлового будинку, квартири або іншого житлового приміщення;
 • розмір житлової та нежитлової площі будинку, квартири або іншого житлового приміщення;
 • план приміщення (заватажити в розділ «Документи» «Додати»);
 • місцезнаходження житлового та нежитлового будинку, квартири або іншого житлового приміщення;
 • відомості про земельну ділянку, на якій розташований будинок (її правовий режим та розмір);
 • кількість поверхів будинку, поверх, на якому розташована квартира або інше житлове приміщення;
 • кількість кімнат, площа кожної кімнати;
 • матеріали стін;
 • інформація про допоміжні, підсобні приміщення та споруди;
 • інформація про наявність інших зареєстрованих, крім боржника, мешканців (зокрема дітей), орендарів, інших користувачів приміщення;

У разі передачі для продажу нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, до оголошення про проведення аукціону додається копія відповідного дозволу органів опіки та піклування або відповідне рішення суду.

49. Якщо продажу підлягає нежитлове приміщення, будівля, споруда, у характеристиці майна, крім відомостей, передбачених підпунктом 2 пункту 46 цього Порядку, зазначаються:

 • розмір площі;
 • план;
 • матеріали стін;
 • кількість приміщень;
 • місцезнаходження нежитлового приміщення, будівлі, споруди;
 • призначення нежитлового приміщення, будівлі, споруди;
 • встановлені обмеження;
 • кількість поверхів будівлі, споруди, поверх, на якому розташоване приміщення;
 • відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір), та її кадастровий номер (за наявності);
 • інформація про допоміжні, підсобні приміщення та споруди;
 • інформація про орендарів та інших користувачів приміщення, якщо вона відома замовнику аукціону;

50. Якщо продажу підлягає транспортний засіб, у характеристиці майна, крім відомостей, передбачених підпунктом 2 пункту 46 цього Порядку, зазначається:

 • марка;
 • модель;
 • рік випуску;
 • об’єм двигуна;
 • вид пального;
 • пробіг;
 • комплектація;
 • потреба у ремонті;
 • колір;

51. Якщо продажу підлягає єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ, у характеристиці майна, крім відомостей, передбачених підпунктом 2 пункту 46 цього Порядку, зазначаються:

 • обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;
 • кількість та склад робочих місць;
 • відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства (інформація, передбачена пунктами 4749 цього Порядку);
 • основні зобов’язання (договірні та позадоговірні), якщо вони відомі арбітражному керуючому;

52. Якщо продажу підлягає частка у статутному (складеному) капіталі господарського товариства, у характеристиці майна, крім відомостей, передбачених підпунктом 2 пункту 46 цього Порядку, зазначаються:

 • найменування господарського товариства;
 • код згідно з ЄДРПОУ;
 • місцезнаходження;
 • засоби зв’язку;
 • розмір статутного (складеного) капіталу;
 • розмір часток, що пропонуються до продажу;
 • середня чисельність працівників;
 • площа та правовий режим земельної ділянки, що належить або використовується господарським товариством;
 • балансова вартість основних фондів;
 • зношення основних фондів;
 • балансовий прибуток;
 • дебіторська заборгованість;
 • кредиторська заборгованість;
 • основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг;

Для розрахунків зазначених показників звітним періодом є останній фінансовий рік провадження діяльності.

53. Якщо продажу підлягає майнове право (в тому числі право вимоги), в оголошенні про проведення аукціону оприлюднюються копії всіх документів, необхідних для визначення змісту права.

Під час продажу на аукціоні права вимоги замовник аукціону зобов’язаний до дня проведення аукціону повідомити боржнику про проведення аукціону з продажу права вимоги шляхом надіслання йому письмового повідомлення із зазначенням інформації про день і час проведення аукціону та про початкову ціну продажу.

54. Якщо майно, що продається, є обмеженим в обороті, в оголошенні про проведення аукціону зазначаються обмеження з посиланням на норми закону, які їх встановлюють.

55. Якщо продажу підлягають акції господарського товариства, у системі розміщується інформаційне оголошення про продаж такого майна із зазначенням інформації про кількість акцій, номінальну вартість однієї акції, форму існування акцій, відомості про реєстратора цінних паперів, відомості щодо місця та часу проведення аукціону з продажу акцій, торговця цінними паперами та посилання на веб-сайт професійного учасника фондового ринку, який здійснює продаж такого майна.

56. Якщо продажу підлягають цінні папери, що належать професійному учаснику ринку цінних паперів і допущені до торгів на фондовій біржі, у системі розміщується інформаційне оголошення про продаж такого майна, яке містить посилання на веб-сайт професійного учасника фондового ринку, який здійснює продаж такого майна боржника.

Продаж цінних паперів, що належать професійному учаснику ринку цінних паперів і не допущені до торгів на фондовій біржі, здійснюється з використанням системи. Оголошення про продаж такого майна повинно відповідати вимогам, установленим цим розділом.